Currently browsing category

TARİH, Page 2

Tarihsel inanılması güç bilgiler

Stalin 1941’de 14. yüzyıl savaş lordu ünlü komutan Timurlenk’in mezarını açtırmıştır, ve mezarı açan kişi içerisindeki yazıda “Benim mezarımı açan benden daha korkunç bir işgalci ile karşılaşsın.” yazısını bulmuştur. Aynı gün Hitler Barbossa Operasyonu’nu başlatarak Rusya’yı işgale başlamıştı.

Timur Kasım 1942’de Sovyetler Stalingrad harbinde Hitler’i yenmeden kısa bir süre önce islamik esaslara uygun olarak yeniden gömülmüştür. Kaynak için tıklayın.